Tag Arşivi : Max Planck

Kuantum Fiziği

Kuantum Fiziği

Kuantum “Kuantum” kelimesi Latincede “Miktar” anlamına gelir. Bu kelimeyle Kuantum fiziğinin uğraş alanına giren, tahmin edilen ve gözlemlenen farklı birimlerdeki madde ve enerjilere gönderme yapılır. Uzay ve zaman dahi görünürde son derece kesintisiz ve sürekli olduğu halde, gerçekte birbiri ardına dizilmiş çok küçük değerlerde boşluklara sahiptir. Uzay, zaman,enerji vb.’nin bu durumu, kavram olarak “kesikli” terimiyle ifade edilir. Kuantum Fiziği Kuantum fiziği, moleküler, atomik, nükleer ve hatta çok daha küçük mikroskopik düzeyde madde ve enerji davranışları üzerine kurulu çalışmalardır. 20.yüzyılın başlarında,...
Kategori: Fizik
0
Cansuu,Cansu'nun Web Günlüğü © 2015     Tüm haklarım saklıdır.