Arşiv : Mikroişlemciler

RSS feed
Mikroişlemciler ve Yapısı

Mikroişlemciler ve Yapısı

Mikroişlemciler ve Yapısı Katmanlı Sistem Yapısı ( Machine Levels )   Assembler     Bellek İşlemci – Program İlişkisi Örnek :  Dairenin alanını hesaplayan program   Saklayıcı Transfer Dili (RTL-Register Transfer Language) Bu dil, bilginin bellek ve mikroişlemcinin dahili saklayıcıları üzerinde nasıl erişildiğini ve işlem gördüğünü anlatmak amacıyla kullanılan bir gösterim şeklidir. [X] ; X’in içeriği Å; Veri transferini belirtir. Sol kısım hedef, Sağ kısım kaynak [MAR]- [PC] ; PC’nin içeriği MAR saklayıcısının içerisine aktarılır. [3] – [5] ; 5. konumun içeriği 3. konuma aktarılır. ( x=y; gibi) [PC]...
Kategori: Mikroişlemciler
0
Mikroişlemciyi Oluşturan Birimler ve Görevleri

Mikroişlemciyi Oluşturan Birimler ve Görevleri

1.2.1. Kaydediciler Kaydediciler, daha önce de bahsedildiği gibi genel ve özel amaçlı olmak üzere iki gruba ayrılır. Bunlardan başka programcıya gözükmeyen (ilgilendirmeyen) kaydediciler de vardır (IR, DAR, MAR ve MBR gibi). Genel amaçlılara 6502 işlemcisinde akümülatör, X indis ve Y indis kaydedicisi girmektedir. Özel amaçlılar ise PC, SP, bayraklar, DR gibi kaydediciler girmektedir (Şekil 1.5). Aşağıda bunlardan bazıları anlatılacaktır. 1.2.1.1. Akümülatör Akümülatörler (ACC ya da A olarak da tanımlanabilir), bilgisayarın aritmetik ve mantık işlemleri sırasında depo görevi yapan önemli bir kaydedicidir. Eğer kaydediciler bir sistemde sekreterya...
Kategori: Mikroişlemciler
2
Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler

Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler

Mikroişlemciler bilgisayara yüklenen programların tüm işlemlerini yerine getirdiği için “merkezi işlem birimi” (CPU-Central Processing Unit) olarak da adlandırılır. Genel bir bilgisayar dört ana birimden oluşur; 1.Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit-CPU) 2.Hafıza-Bellek (Memory) 3.Giriş/Çıkış [I/0] Ünitesi 4.Çevresel Birimler (Monitör,Klavye,Modem v.b) CPU,bilgisayarın değişik birimleri arasındaki veri akışı ve veri işleme görevlerini yerine getirir.Veri işlemenin çoğu,CPU içindeki aritmetik lojik birimde(ALU) gerçekleştirilir.CPU çeşitli komutları yürüterek,bilgisayar sisteminin çalışmasını yönetir.Bilgisayarın hafızada saklı...
Kategori: Mikroişlemciler
0
Cansuu,Cansu'nun Web Günlüğü © 2015     Tüm haklarım saklıdır.